Zdjęcie

Sygnatura: IS_44_011
Lata 60., Londyn, Anglia, Wielka Brytania.
Stoją od lewej: mecenas Zygmunt Nadratowski, śpiewak Paweł Prokopieni, gen. Władysław Anders. Na ścianie wisi portret generała Andersa.
Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [teczka 44]