Zdjęcie

Sygnatura: IS_44_015
4.12.1941, Moskwa, ZSRR.
Podpisanie polsko-sowieckiej deklaracji o wzajemnej pomocy wojskowej w walce z hitlerowskimi Niemcami. Stoją od prawej: radziecki minister spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow, gen. Władysław Sikorski, polski ambasador w Związku Radzieckim Stanisław Kot, gen. Władysław Anders, Gieorgij Malenkow, adiutant Andersa rotmistrz Jerzy Klimkowski. Za stołem siedzi Józef Stalin.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [teczka 44]