Zdjęcie

Sygnatura: IS_44_037
11.12.1941, Buzułuk, obł. Czkałowsk, ZSRR.
Powitanie na peronie dworca kolejowego, gen. Władysław Sikorski przed kompanią honorową, za nim ambasador Stanisław Kot i gen. Władysław Anders.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [teczka 44]