Zdjęcie

Sygnatura: IS_ALBUM_MJRA_MODRANY_006
1926, Rembertów, Polska.
Kompania ciężkich karabinów maszynowych - ogień pośredni 12 ckm.
Fot. NN, Instytut Polski im. Gen. Sikorskiego w Londynie [Album mjra Modrany]