Zdjęcie

Sygnatura: IS_ALBUM151_092
Lata 20., Lwów, Polska.
Szpital garnizonowy, stoją od lewej: dr kpt. Sołtysik (Sołysik), płk dr prof. Romuald Węgłowski, dr prof. Eugenia Węgłowska.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie