Zdjęcie

Sygnatura: IS_ANDERS_020
1944, Włochy.
Przed namiotem siedzą od lewej: płk Bronisław Rakowski (?), szef sztabu 2 Korpusu płk Kazimierz Wiśniowski i gen. Władysław Anders, na ścianie namiotu wisi niemiecki proporczyk ze swastyką.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie