Zdjęcie

Sygnatura: IS_NEGATYWY_IRAN_B1-P01_2-4
Marzec-kwiecień 1942, Pahlewi, Iran (Persja).
Ewakuacja Armii Andersa. Kolumna autobusów - na prawo policjant regulujący ruch.
Fot. Bronisław Haberski, Instytut Polski im. Gen. Sikorskiego w Londynie [album negatywowy B-I IRAN] - płachta 1