Zdjęcie

Sygnatura: IS_NEGATYWY_IRAN_B1-P01_5-3
Marzec-kwiecień 1942, Pahlewi, Iran (Persja).
Ewakuacja Armii Andersa. Dwie trumny nad otwartą mogiłą - trzeci trup, z powodu braku trumny, leży owinięty w koc. Nie mogli koledzy nadążyć z robieniem trumien, tyle ofiar pociągało za sobą wycieńczenie po pobycie w Rosji. Obok stoją żołnierze w dwuszeregu. Nad zmarłymi odprawia modły ksiądz kapelan, który na mundurze ma na szyi stułę.
Fot. Bronisław Haberski, Instytut Polski im. Gen. Sikorskiego w Londynie [album negatywowy B-I IRAN] - płachta 1