Zdjęcie

Sygnatura: IS_NEGATYWY_IRAN_B1-P04_6-2
Kwiecień 1942, Pahlewi, Iran (Persja).
Obóz dla polskich uchodźców. Brama wjazdowa do rejonów. Wjeżdżających czy wchodzących pozdrawia napis: "Witajcie!"
Fot. NN, Instytut Polski im. Gen. Sikorskiego w Londynie [album negatywowy B-I IRAN] - płachta 4