Zdjęcie

Sygnatura: IS_NEGATYWY_IRAN_B1-P05_1-4
29.03.1942, brak miejsca.
Ewakuacja Armii Andersa ze Związku Radzieckiego. Tłum uchodźców na pokładzie statku.
Fot. NN, Instytut Polski im. Gen. Sikorskiego w Londynie [album negatywowy B-I IRAN] - płachta 5