Zdjęcie

Sygnatura: IS_NEGATYWY_IRAN_B1-P05_5-2
Kwiecień 1942, Teheran, Iran (Persja).
Gen. Władysław Anders i kilku oficerów w parku (obok szkoły kierowców) przy drogowskazie do Warszawy: 4371 km i do Teheranu: 3 km.
Fot. NN, Instytut Polski im. Gen. Sikorskiego w Londynie [album negatywowy B-I IRAN] - płachta 5