Zdjęcie

Sygnatura: IS_NT2010_0037
1939, Warszawa, Polska.
Ćwiczenia szermierzy w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie