Zdjęcie

Sygnatura: IS_NT2010_1033
Marzec 1946, Ateny, Grecja.
Oryginalny podpis: "Podczas wyborów w Grecji. Oficer brytyjski - członek Misji Międzysojuszniczej planuje w towarzystwie swego kierowcy oraz greckiego tłumacza wspólną marszrutę przez ulice Aten. Misja złożona z przedstawicieli brytyjskich, francuskich i amerykańskich przebywała w Grecji na zaproszenie tamtejszego rządu celem obserwowania wyników wyborów."
fot. British Ministry of Information, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.