Zdjęcie

Sygnatura: IS_NT2010_1125
Czerwiec 1944, USA.
Wizyta premiera Mikołajczyka w Stanach Zjednoczonych, stoją od lewej: polski ambasador w Stanach Zjednoczonych Jan Ciechanowski i premier Stanisław Mikołajczyk.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [kolekcja Jana Ciechanowskiego, kol 82/10]