Zdjęcie

Sygnatura: IS_SZB2010_0003
11.06.1930, Druskieniki, pow. Grodno. woj. białostockie, Polska.
Wizyta włoskiego ministra spraw zagranicznych Dino Grandi (3. z lewej) u Marszałka Józefa Piłsudskiego (4. z lewej) w Druskiennikach. Obecni m.in. minister spraw zagranicznych August Zaleski (2. od prawej), szef gabinetu ministra spraw wojskowych ppłk Józef Beck (1. od prawej), minister spraw wewnętrzych Felicjan Sławoj Składkowski (1. od lewej), major Stanisław Próchnicki (2. od lewej).
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie