Zdjęcie

Sygnatura: IS_SZUFLADA_BIURKOWA_NR_6_002
Październik 1920, Warszawa, Polska.
W ogrodzie belwederskim. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w otoczeniu oficerów adiutantury generalnej. Siedzą od lewej: por. Rudolf Małochleb, ppor. Henryk Kawecki, mjr Adolf Maciesza, ppłk Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz, pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, kpt. dr Eugeniusz Piestrzyński. Stoją: mjr Kazimierz Świtalski, pchor. Kanabus, pchor. Wacław Rydzewski, por. Włodzimierz Mozołowski, por. Adam Michalewski, ppor. Chełmoński, por. Tadeusz Kobylański, por. Adam Radomyski, kpt. Kazimierz Polkowski, ppor. Patrycy Dziułyński, por. Jan Pudełek, por. Jerzy Emil Czerniawski, kpt. Aleksander Rutkowski, ppor. Michał Mościcki, Stanisław Car - Szef Kancelarii Cywilnej, ppor. Bolesław Kadenacy, por. Zygmunt Grabowski, kpt. Andrzej Meyer, por. Andrzej Nałęcz-Korzeniowski, por. Adam Nebelski, por. Kazimierz Danielkiewicz.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [szuflada biurkowa nr 6]