Zdjęcie

Sygnatura: IS_SZUFLADA20_10076
1920, brak miejsca.
Ekshumacja ciał ze zbiorowej mogiły, w której pochowano ofiary pomordowane przez bolszewików.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [szuflada nr 20 – Walki o niepodległość]