Zdjęcie

Sygnatura: IS_SZUFLADA20_BN
Ok. 1920, brak miejsca.
Z prawej stoi Naczelnik Józef Piłsudski, obok niego Edward Rydz-Śmigły i biskup Władysław Bandurski. Z lewej grupa oficerów Legionów Polskich.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [szuflada nr 20 – Walki o niepodległość]