Zdjęcie

Sygnatura: IS_SZUFLADA20_017
Sierpień 1920, okolice Warszawy, Polska.
Bitwa Warszawska, zdobyte sztandary bolszewickie.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [szuflada nr 20 – Walki o niepodległość]