Zdjęcie

Sygnatura: IS_SZUFLADA57_BN_25
Czerwiec 1941, Lwów (Lemberg).
Więźniowie zamordowani przez NKWD podczas ewakucji więzienia po wybuchu wojny rosyjsko-niemieckiej.
Fot. Associated Press, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [szuflada nr 57, Okupacja niemiecka, Dokumenty, Walka Podziemna]