Zdjęcie

Sygnatura: IS_SZUFLADA_18[12942]
Maj 1935, Polska.
Pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego, na trumnie przykrytej sztandarem leży czapka maciejówka i buława marszałkowska, z lewej w żałobnym welonie stoi wdowa Aleksandra Piłsudska.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie