Zdjęcie

Sygnatura: IS_SZUFLADA_41[20499]
Sierpień-Wrzesień 1944, Warszawa, Generalne Gubernatorstwo.
Powstanie Warszawskie, grupa osób we wnętrzu, z prawej kobieta pisząca na maszynie.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie