Zdjęcie

Sygnatura: IS_TECZKA131-1
Kwiecień 1920, Winnica, Ukraina.
Wyprawa kijowska - gen. Antoni Listowski (z lewej) w rozmawie z Semenem Petlurą.
Fot. NN – dar płk A. Mienkiewicza, Instytut Polski im. Gen. Sikorskiego w Londynie [teczka nr 131 – wojna polsko-bolszewicka]