Zdjęcie

Sygnatura: IS_TECZKA131-4
1919-1920, brak miejsca.
Komisarz bolszewicki podczas przemówienia do czerwonoarmistów.
Fot. NN, Instytut Polski im. Gen. Sikorskiego w Londynie [teczka nr 131 – wojna polsko-bolszewicka]