Zdjęcie

Sygnatura: IS_TECZKA147-01
1943, Londyn, Anglia, Wielka Brytania.
Obrady polskiej Rady Ministrów. Od lewej: gen. Marian Kukiel (Minister Obrony Narodowej), Tadeusz Romer (Minister Spraw Zagranicznych), dr Ludwik Grosfeld (Minister Finansów), Jan Stańczyk (Minister Pracy i Spraw Socjalnych), stoi premier Stanisław Mikołajczyk, Adam Romer (Sekretarz Generalny Gabinetu), Marian Seyda (Minister do Spraw Przygotowań Konferencji Pokojowych), prof. Wacław Komornicki (Minister Sprawiedliwości), Karol Popiel (Minister Stanu – odpowiedzialny za przyszłą administrację), ksiądz Zygmunt Kaczyński (Minister Edukacji), prof. Stanisław Kot (Minister Informacji), Władysław Banaczyk (Minister Spraw Wewnętrznych).
Fot. Agencja Cristal, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [teczka nr 147 – Mikołajczyk]