Zdjęcie

Sygnatura: N4166
1944-1945, III Rzesza Niemiecka.
Granica niemiecka. Napis na tablicy: "To są Niemcy. Jesteście ostrzegani (This is Germany. You are warned)" oraz "Klon zgubił liście. (Maple leaf up)". W tle zburzony dom.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie