Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_480
Grudzień 1943, Włochy.
Dowódca 2 Korpusu Polskiego gen. Władysław Anders przyjmuje wizytę dowódcy 7 Armii Amerykańskiej gen. George'a Pattona.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie