Zdjęcie

Sygnatura: IS_2013_ALBUM-11_025
Maj 1945, Dachau, Niemcy.
Zwłoki więźniów na dziedzińcu obozu koncentracyjnego wkrótce po wyzwoleniu. W głębi żołnierze amerykańscy.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album 11 - 3 Batalion Strzelców Karpackich, sygn. A XI 32 6].