Zdjęcie

Sygnatura: IS_2013_C811_B-192
3.05.1946, Valivade-Kolhapur, Indie.
Osiedle dla polskich uchodźców. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pochód dzieci z koła ministrantów.
Fot. NN, Kronika osiedla polskiego Valivade-Kolhapur, Indie, tom II, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie