Zdjęcie

Sygnatura: IS_2013_KOL-174_VI_D-082A
3.05.1945, Masindi, Uganda.
Osiedle dla polskich uchodźców. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie ze szkoły nr 4 niosą sztandar w pochodzie.
Fot. NN, kolekcja: Osiedla polskie w Afryce, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie