Zdjęcie

Sygnatura: IS_2013_KOL-174_VI_D-086A
13.03.1944, Masindi, Uganda.
Osiedle dla polskich uchodźców. Uczestnicy rekolekcji w towarzystwie księdza.
Fot. NN, kolekcja: Osiedla polskie w Afryce, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie