Zdjęcie

Sygnatura: IS_2013_KOL-174_VI_D-195
3.05.1945 oraz 1.11.1945, Masindi, Uganda.
Osiedle dla polskich uchodźców. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz bierzmowanie.
Fot. NN, kolekcja: Osiedla polskie w Afryce, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie