Zdjęcie

Sygnatura: IS_2013_KOL-174_VII-017A
1944-1945, Morogoro, Tanganika (obecnie Tanzania).
Osiedle dla polskich uchodźców. Grupa osób podczas występu artystycznego.
Fot. NN, kolekcja: Osiedla polskie w Afryce, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie