Zdjęcie

Sygnatura: T35_05
1944-1945, III Rzesza Niemiecka.
I Dywizja Pancerna. Żołnierze w samochodzie terenowym na drodze, na drzewie tablica z napisem: "Przekraczacie niemiecką strefę ostrzeżenia".
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie