Zdjęcie

Sygnatura: T35_09
Październik 1944, pod Alphen, Holandia.
I Dywizja Pancerna. Żołnierze w okopach na odcinku 3 Brygady Strzelców w czasie wojny pozycyjnej przed Alphen.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie