Zdjęcie

Sygnatura: BURNATOWICZ_089
Przed 3.11.1984, Warszawa Żoliborz, Polska.
Porwanie księdza Jerzego Popiełuszki. Kwiaty i transparenty, m.in. z napisem "Zostaniesz zawsze z nami" na ogrodzeniu kościoła św. Stanisława Kostki, na pierwszym planie kobieta z dzieckiem w wózku.
Fot. Krzysztof Burnatowicz, zbiory Ośrodka KARTA.