Zdjęcie

Sygnatura: BURNATOWICZ_099
Przed 3.11.1984, Warszawa Żoliborz, Polska.
Porwanie księdza Jerzego Popiełuszki. Wierni zgromadzeni przed kościołem św. Stanisława Kostki, kwiaty i transparenty na ogrodzeniu.
Fot. Krzysztof Burnatowicz, zbiory Ośrodka KARTA.