Kolekcje

 

 

Fotografia z kolekcji Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires
1957, prowincja Mendoza, Argentyna. Pracownicy firmy Electrodinie E. N. w trakcie prac geodezyjnych. Fot. Zygmunt Kiciński / Biblioteka Polska im. I. Domeyki w Buenos Aires 

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki (Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko, dalej BPID) działa w Buenos Aires od 1960 roku. Jest to instytucja, której praca koncentruje się nie tylko na gromadzeniu książek (obecnie jest ich ponad 20 tysięcy). W jej zbiorach znajdują się również cenne archiwalia: dokumenty oraz fotografie dokumentujące życie Polaków i Polonii w Argentynie. BPID w czasie 56 lat swojej działalności, która w założeniu miała być instytucją umożliwiającą emigrantom dostęp do literatury w języku polskim, stała się źródłem wiedzy o Polsce dla Argentyńczyków i miejscem, w którym są prowadzone badania dotyczące historii polskiej diaspory w Argentynie. Od wielu lat zespół biblioteki przygotowuje wystawy, inicjuje publikacje, popularyzuje wiedzę o Polakach w Argentynie (m.in. wydając kalendarze, w których wykorzystywane są polonica z różnych części Argentyny).

We współpracy z Biblioteką Polską im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires założyliśmy w 2012 roku Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Buenos Aires. Przez cztery lata zespół Ośrodka KARTA i Biblioteki zdigitalizował 3900 fotografii i nagrał 55 relacji biograficznych Polaków i osób polskiego pochodzenia w Argentynie. Powstała kolekcja, która wyczerpująco opowiada o emigrantach polskich w Argentynie. Do wielu miejsc i osób dotarliśmy jako pierwsi. Dziś wiemy, że w wielu przypadkach - jako ostatni. Przywieźliśmy z Argentyny historie, które nigdy wcześniej nie zostały opowiedziane. Na początku realizacji projektu Zespół Biblioteki został przeszkolony z archiwizacji i digitalizacji zbiorów oraz nagrywania relacji biograficznych, które rozszerzyło ich dotychczasowe umiejętności. Dzięki podniesieniu kompetencji oraz nowemu sprzętowi (Biblioteka otrzymała w ramach projektu dyktafony, skanery i dyski zewnętrzne) mogli nie tylko bardziej profesjonalnie zająć się własnym archiwum, ale też zaczęli znacząco poszerzać swoje zbiory o nowe kolekcje. Prezentują je na założonej przez Ośrodek stronie internetowej - biblioteka.domeyki.archiwa.org, którą obecnie samodzielnie zapełniają treściami.

Więcej o działalności Biblioteki na stronach:
http://bibliotecadomeyko.com.ar/wordpress/pl/
facebook Biblioteki 

Sygnatura kolekcji OK_0926