Zdjęcie

Sygnatura: OK_0932_0001_0011_0003
Przed 11.11.1968, Kraków, Polska.
I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR, Czesław Domagała, spotyka się z delegatami przed udaniem się na V Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Fot. Stanisław Gawliński, zbiory Ośrodka KARTA