Kolekcje

Fotografia z kolekcji Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie
1916, Wołyń. Legioniści z reflektorem. Fot. NN / Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie wywodzi się z Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski, który powstał w Warszawie w latach 1923-24. Po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego Instytut ten został przemianowany na Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski. Instytut zajmuje się gromadzeniem, zabezpieczaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem materiałów historycznych (archiwaliów, publikacji i eksponatów muzealnych) z okresu najnowszej historii Polski; w szczególności tych pośrednio lub bezpośrednio dotyczących osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego współpracowników. W zbiorach Instytutu znajduje się pokaźne Archiwum Fotografii. Obejmuje ono 10 tysięcy zdjęć dokumentujących głównie okres legionowy i międzywojenny, a także czas II wojny światowej i okres emigracyjny w Londynie.

Fotografie ze zbiorów Instytutu, dostępne na stronie foto.karta.org.pl, ukazują I wojnę światową, Marszałka Józefa Piłsudskiego, ludność cywilną ewakuowaną z ZSRR w 1942 roku oraz kampanię włoską w 1944 roku.