Zdjęcie

Sygnatura: OK_0966_0001_031
Sierpień 1945, Westerland/Sylt, Niemcy.
Brytyjscy żołnierze 174 Baterii 58 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej wchodzącej w skład 11 Dywizji Pancernej Wielkiej Brytanii wraz z polskim oficerem łącznikowym (3. z prawej), przed mesą.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, album Zofii i Czesława Michalskich, przekazał Adam Pyrek