Zdjęcie

Sygnatura: OK_0967_001_039
Ok. 1914-1918, brak miejsca.
Żołnierze w mundurach armii niemieckiej w okopach.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Ryszarda Łopatki