Zdjęcie

Sygnatura: OK_0975_0003_0053
Sierpień 1940, Biała Krakowska, Prowincja Górny Śląsk, III Rzesza Niemiecka.
Witold Staszkiewicz prawdopodobnie w mundurze swojego ojca Karola, kapitana Wojska Polskiego w stanie spoczynku.
Fot. NN, kolekcja Witolda Staszkiewicza, zbiory Ośrodka KARTA