Zdjęcie

Sygnatura: OK_0975_0003_0070
1941, prawdopodobnie Biała Krakowska, Prowincja Górny Śląsk, III Rzesza Niemiecka.
Witold Staszkiewicz (z lewej) z ojcem Karolem ogrodzie z tyłu domu przy ulicy Mikołaja Reja 15.
Fot. NN, kolekcja Witolda Staszkiewicza, zbiory Ośrodka KARTA