Zdjęcie

Sygnatura: OK_0975_0003_0165
21.04.1946, Polska.
Witold Staszkiewicz (siedzi 2. z prawej) podczas odwiedzin u rodziny w czasie świąt wielkanocnych.
Fot. NN, kolekcja Witolda Staszkiewicza, zbiory Ośrodka KARTA