Zdjęcie

Sygnatura: OK_0975_0003_0042
Sierpień 1940, Biała Krakowska, Prowincja Górny Śląsk, III Rzesza Niemiecka.
Portret Witolda Staszkiewicza.
Fot. NN, kolekcja Witolda Staszkiewicza, zbiory Ośrodka KARTA