Zdjęcie

Sygnatura: OK_0975_0003_0078
25.05.1941, okolice Białej Krakowskiej, Prowincja Górny Śląsk, III Rzesza Niemiecka.
Kamieniołomy. Witold Staszkiewicz (z lewej) z kolegami Ottonem Cieślawskim (w środku) i Mieczysławem Bylicą podczas odpoczynku.
Fot. NN, kolekcja Witolda Staszkiewicza, zbiory Ośrodka KARTA