Zdjęcie

Sygnatura: OK_0975_0003_0148
Wrzesień 1945, Bystra Śląska, Polska.
Kuracjusze z sanatorium. W drugim rzędzie 2. z lewej stoi Witold Staszkiewicz. Po powrocie z obozu koncentracyjnego Mauthausen w sierpniu 1945 r. leczył się na gruźlicę. Zmarł w 1950 roku.
Fot. NN, kolekcja Witolda Staszkiewicza, zbiory Ośrodka KARTA