Zdjęcie

Sygnatura: OK_0975_0002_0040
Po 1945, Polska.
Grupa mężczyzn zrzuca łopatami ziemię z wozu. Na pierwszym planie stoi dziecko.
Fot. NN, kolekcja Witolda Staszkiewicza, zbiory Ośrodka KARTA

Słowa kluczowe