Zdjęcie

Sygnatura: OK_0975_0004_0042
Kwiecień 1947, Zakopane, woj. krakowskie, Polska.
Witold Staszkiewicz (2. z prawej) podczas odwiedzin przyjaciół w Sanatorium Polskiego Czerwonego Krzyża.
Fot. NN, kolekcja Witolda Staszkiewicza, zbiory Ośrodka KARTA